Doel van Cultuurfonds Oegstgeest is het stimuleren, (laten) initiƫren en mede mogelijk maken van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur en kunst in Oegstgeest, in de ruimste zin van het woord. Welzijn, sociale cohesie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke factoren.

Cultuurfonds Oegstgeest tracht haar doel te bereiken door aandacht, advies en het inzamelen, beheren en verstrekken van gelden ter ondersteuning van culturele projecten die bijdragen aan de kwaliteit van kunst, het cultureel bewustzijn en de sociale samenhang in Oegstgeest.

CfO biedt geen structurele ondersteuning.
Cultuurfonds Oegstgeest onderschrijft de Governance Code voor Culturele instellingen. Zie Governance code cultuur

Cultuurfonds Oegstgeest is medeoprichter van Dorpsmarketing Oegstgeest en werkt waar zinvol samen met de Vereniging Oud Oegstgeest en andere actieve organisaties.