Nieuws

Cultuurfonds Oegstgeest zoekt een nieuwe voorzitter

Na 10 jaar wil Jetteke Bolten, de eerste voorzitter van de Stichting Cultuurfonds Oegstgeest, de voorzittershamer overdragen. Daarom is het bestuur op zoek naar een geschikte opvolger. Bent u iemand of kent u iemand die een warm hart heeft voor de cultuur in Oegstgeest en mensen weet te verbinden? Laat het ons dan weten voor 1 november a.s.

Het Cultuurfonds Oegstgeest is een burgerinitiatief. De oprichting op 10 oktober 2013 was een afscheidscadeau aan scheidend burgemeester Els Timmers-van Klink, die beschermvrouw is van het fonds.

Het Cultuurfonds is van en voor de bewoners van Oegstgeest en nadrukkelijk geen orgaan van de gemeente. Doel van het fonds is het stimuleren, initiëren en mede mogelijk maken van projecten in ons dorp, die bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur en kunst in de ruimste zin van het woord.

Het Cultuurfonds tracht zijn doel te bereiken door middel van stimulans, advies en door het verwerven, beheren en verstrekken van gelden ter ondersteuning van culturele projecten. Het fonds biedt geen structurele ondersteuning. Het Cultuurfonds Oegstgeest heeft de ANBI-status en is partner van Dorpsmarketing Oegstgeest en van het Platform Kunst, Cultuur en Erfgoed.

De belangrijkste taken van de voorzitter zijn: beleidsplannen (doen) opstellen, een bestuur van specialisten samenstellen en leiden, overleg met stakeholders (onder wie de gemeente) en met potentielepotentiële geldgevers; alsmede waar nodig aandacht vragen voor de onmisbare waarde van kunst en cultuur, ook en juist in tijden van bezuiniging.

De beoogde nieuwe voorzitter van het Cultuurfonds wordt kortom het gezicht van de organisatie. Hij (of zij) is een cultureel betrokken Oegstgeestenaar met een ruim netwerk in het dorp en op cultureel terrein. Ervaring met fondsenwerving strekt tot aanbeveling. Trefwoorden zijn verder: warme persoonlijkheid, overtuigingskracht, passie voor kunst en cultuur, transparant gedrag.

Het bestuur laat zich bij de zoektocht naar de nieuwe voorzitter bijstaan door enkele vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders van het Cultuurfonds.

Wilt U zelf kandidaat zijn of wilt u het bestuur attenderen op een geschikte kandidaat stuur dan een kort bericht naar secretaris@cultuurfondsoegstgeest.nl
Voor meer informatie kunt u ook bellen met de huidige voorzitter, Jetteke Bolten; M: 06-15907761.

Een nieuwe parel

De officiële onthulling van het 5e muurgedicht heeft op 15 september plaatsgevonden. Wethouder Kees Oudendijk was erbij. Als voorzitter van de Buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel was hij met het Oegstgeester Muurgedichten Actiecomité (OMA) heel actief betrokken bij het muurgedicht aan de Jan Wolkerslaan – het bijzonderste gewoon. Kunstenaar Judith van der Meer ontbrak niet en onthulde samen met dichter Ronald da Costa het gedicht. Dit muurgedicht was niet mogelijk zonder de gulle bijdragen van de SOEK, gemeente Oegstgeest, Rabobank Club Support en natuurlijk de eigenaren van de muur. Een nieuwe parel aan de Oegstgeester gedichtenketting.

Foto: Willemien Timmers

Hercules Rhijngeestus onthuld

Op 6 juli is het beeld in aanwezigheid van de kunstenaar, Folkert de Jong, onthuld door Rianne Meester (oud voorzitter Vereniging oud Oegstgeest), Jetteke Bolten (voorzitter Cultuurfonds Oegstgeest), Kees Oudendijk (Wethouder gemeente Oegstgeest) en Jaap Smit (Commissaris van de Koning in Zuid Holland).

Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid Holland hield een toespraak bij de onthulling. Hij benadrukte het historische belang van de Limes, de oude Romeinse noordgrens. De provincie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het beeld.
Op de foto met de kinderen van Het Dok, de basisschool in de wijk die betrokken waren bij de keuze voor dit beeld.
Van links naar rechts: Kees Oudendijk, Folkert de Jong, Jetteke Bolten en Rianne Meester.

Hier een item van Omroep West over het beeld het ontstaan en de maker.

Hercules Rhijngeestus verbeeldt de Limes, de Oude Rijn, noordgrens van het Romeinse Rijk.
De Romeinen wilden niet langer tegen de opstandige Germanen blijven vechten. De plaats in
Park Landskroon aan de Oude Rijnsburgerweg waar de mythische Germaanse leider komt, is
samen met bewoners, ambtenaren, de wethouder van Cultuur en de kunstenaar gekozen. De
plek was al eerder op mogelijk archeologische vondsten onderzocht en is voor Hercules
Rhijngeestus vrijgegeven.

Het idee om een werk van beeldende kunst in Nieuw-Rhijngeest te plaatsen is vanaf het begin
ontwikkeld in samenspraak met de Bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn, inmiddels
opgegaan in bewonersvereniging park Landskroon & Nieuw-Rhijngeest. Cultuurfonds
Oegstgeest en Vereniging Oud Oegstgeest, inmiddels Historische Vereniging Oegstgeest,
hebben de grens van het Romeinse Rijk, de Oude Rijn, als uitgangspunt genomen. Dit past in
het subsidiebeleid van de provincie Zuid-Holland: de Limes is inmiddels UNESCO
Werelderfgoed.

De uitvoerende bedrijven en belangrijke fondsen hebben ook financieel bijgedragen. VOF
Oegstgeest aan de Rijn, samenwerkingsorgaan BPD en de gemeente Oegstgeest fungeert als
opdrachtgever van het kunstwerk. Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden is nauw betrokken bij de
ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest en Dura Vermeer realiseert de bouw- en infrastructurele
projecten.
Hendrik Muller Fonds reageerde positief op het ambitieuze plan en ook Mondriaan Fonds is
lovend over Folkert de Jongs Hercules Rhijngeestus. De aandacht voor educatie en
publieksbegeleiding vond Fonds 1818 het belonen waard. Bijzonder is een particuliere
schenking, speciaal bedoeld voor het maken van de film die straks de geschiedenis en het
maakproces zal toelichten via de QR-code.

Folkert de Jong heeft hard gewerkt aan het definitieve beeld, geen sinecure als je bedenkt dat
het beeld 3 meter 80 hoog is. Bij gieterij Kemner in Cuijk nabij Nijmegen is Hercules
Rhijngeestus in delen in aluminium gegoten waarna ze aan elkaar zijn gelast. Daarna is
het beeld met kleurcoating afgewerkt. Een spectaculair proces.