Nieuws

Zilveren erepenning voor voorzitter Jetteke Bolten-Rempt

Tijdens de oudejaarsbijeenkomst 2023 van de gemeente Oegstgeest heeft burgemeester
Emile Jaensch aan Jetteke Bolten de zilveren erepenning van de gemeente uitgereikt. De
burgemeester noemde in een uitgebreide toespraak de enorme verdienste op van de
bevlogen voorzitter op het gebied van kunst en cultuur. In de 10 jaar dat Jetteke nu
voorzitter is van het Cultuurfonds Oegstgeest zijn er in het dorp bijvoorbeeld 5
muurgedichten aangebracht, is er meer aandacht gekomen voor beelden en wordt er elke
twee jaar een gedichtenwedstrijd gehouden voor groep 7 en 8 van de basisscholen. Verder is
in de loop der jaren een groot aantal organisaties verblijd met een financiële bijdrage om
hun plannen te verwezenlijken.
In haar eerste reactie riep Jetteke de aanwezigen dan ook op om vooral donateur te worden
van Cultuurfonds Oegstgeest. klik hier om dat te doen.

De erepenning was niet de enige blijk van waardering, de burgemeester mocht Jetteke
namens de Stichting Kunstweek ook de Gouden K uitreiken, een mooie gouden speld èn een
oorkonde. Elk jaar wordt deze uitgereikt aan slechts tien Nederlanders die zich op een
bijzonder positieve manier hebben ingezet voor beeldende kunst.

Film totstandkoming en onthulling Hercules Rhijngeestus

Klik hier om de film te bekijken. (7m57s)

Cultuurfonds Oegstgeest zoekt een nieuwe voorzitter

Na 10 jaar wil Jetteke Bolten, de eerste voorzitter van de Stichting Cultuurfonds Oegstgeest, de voorzittershamer overdragen. Daarom is het bestuur op zoek naar een geschikte opvolger. Bent u iemand of kent u iemand die een warm hart heeft voor de cultuur in Oegstgeest en mensen weet te verbinden? Laat het ons dan weten voor 1 november a.s.

Het Cultuurfonds Oegstgeest is een burgerinitiatief. De oprichting op 10 oktober 2013 was een afscheidscadeau aan scheidend burgemeester Els Timmers-van Klink, die beschermvrouw is van het fonds.

Het Cultuurfonds is van en voor de bewoners van Oegstgeest en nadrukkelijk geen orgaan van de gemeente. Doel van het fonds is het stimuleren, initiëren en mede mogelijk maken van projecten in ons dorp, die bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur en kunst in de ruimste zin van het woord.

Het Cultuurfonds tracht zijn doel te bereiken door middel van stimulans, advies en door het verwerven, beheren en verstrekken van gelden ter ondersteuning van culturele projecten. Het fonds biedt geen structurele ondersteuning. Het Cultuurfonds Oegstgeest heeft de ANBI-status en is partner van Dorpsmarketing Oegstgeest en van het Platform Kunst, Cultuur en Erfgoed.

De belangrijkste taken van de voorzitter zijn: beleidsplannen (doen) opstellen, een bestuur van specialisten samenstellen en leiden, overleg met stakeholders (onder wie de gemeente) en met potentielepotentiële geldgevers; alsmede waar nodig aandacht vragen voor de onmisbare waarde van kunst en cultuur, ook en juist in tijden van bezuiniging.

De beoogde nieuwe voorzitter van het Cultuurfonds wordt kortom het gezicht van de organisatie. Hij (of zij) is een cultureel betrokken Oegstgeestenaar met een ruim netwerk in het dorp en op cultureel terrein. Ervaring met fondsenwerving strekt tot aanbeveling. Trefwoorden zijn verder: warme persoonlijkheid, overtuigingskracht, passie voor kunst en cultuur, transparant gedrag.

Het bestuur laat zich bij de zoektocht naar de nieuwe voorzitter bijstaan door enkele vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders van het Cultuurfonds.

Wilt U zelf kandidaat zijn of wilt u het bestuur attenderen op een geschikte kandidaat stuur dan een kort bericht naar secretaris@cultuurfondsoegstgeest.nl
Voor meer informatie kunt u ook bellen met de huidige voorzitter, Jetteke Bolten; M: 06-15907761.