Nieuws

Hercules Rhijngeestus

Hercules Rhijngeestus verbeeldt de Limes, de Oude Rijn, noordgrens van het Romeinse Rijk.
De Romeinen wilden niet langer tegen de opstandige Germanen blijven vechten. De plaats in
Park Landskroon aan de Oude Rijnsburgerweg waar de mythische Germaanse leider komt, is
samen met bewoners, ambtenaren, de wethouder van Cultuur en de kunstenaar gekozen. De
plek was al eerder op mogelijk archeologische vondsten onderzocht en is voor Hercules
Rhijngeestus vrijgegeven.

Het idee om een werk van beeldende kunst in Nieuw-Rhijngeest te plaatsen is vanaf het begin
ontwikkeld in samenspraak met de Bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn, inmiddels
opgegaan in bewonersvereniging park Landskroon & Nieuw-Rhijngeest. Cultuurfonds
Oegstgeest en Vereniging Oud Oegstgeest, inmiddels Historische Vereniging Oegstgeest,
hebben de grens van het Romeinse Rijk, de Oude Rijn, als uitgangspunt genomen. Dit past in
het subsidiebeleid van de provincie Zuid-Holland: de Limes is inmiddels UNESCO
Werelderfgoed.

De uitvoerende bedrijven en belangrijke fondsen hebben ook financieel bijgedragen. VOF
Oegstgeest aan de Rijn, samenwerkingsorgaan BPD en de gemeente Oegstgeest fungeert als
opdrachtgever van het kunstwerk. Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden is nauw betrokken bij de
ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest en Dura Vermeer realiseert de bouw- en infrastructurele
projecten.
Hendrik Muller Fonds reageerde positief op het ambitieuze plan en ook Mondriaan Fonds is
lovend over Folkert de Jongs Hercules Rhijngeestus. De aandacht voor educatie en
publieksbegeleiding vond Fonds 1818 het belonen waard. Bijzonder is een particuliere
schenking, speciaal bedoeld voor het maken van de film die straks de geschiedenis en het
maakproces zal toelichten via de QR-code.

Folkert de Jong werkt nu aan het definitieve model op maat, geen sinecure als je bedenkt dat
het beeld 3 meter 80 hoog wordt. Bij gieterij Kemner in Cuijk nabij Nijmegen wordt Hercules
Rhijngeestus in delen in aluminium gegoten om deze later aan elkaar te lassen. Daarna wordt
het beeld met kleurcoating afgewerkt. Een spectaculair proces. Transport en plaatsing volgt in
de zomer.

Bewoners en scholieren die belangstelling hebben dit proces te volgen kunnen mee op
‘excursie’ naar de studio van Folkert de Jong en de gieterij. Zij geven zich met naam en
telefoonnummer op bij de voorzitter van de bewonersvereniging Ida Petter
idapetter@gmail.com.
Hun foto’s of videofilmpjes kunnen worden gebruikt voor de film die straks via een QRcode bij het beeld te vinden zal zijn.

Tijd voor Kunst.

In Galerie Tijd voor Kunst van 7 januari tot en met 30 maart een expositie van Greet van Duijn, Renée de Vries en Annemarie Vogel.

galerietijdvoorkunst.nl