Herbert Gerard Nouwens

Verzetsmonument, 1985, graniet en baksteen
Bos van Wijckersloot

De verticale granieten kolommen en de bakstenen achterwand waren al aanwezig in het bos. Zij maakten onderdeel uit van het verzetsmonument naar een ontwerp van ir. J. Jonkman uit 1949 en vormden het decor voor een beeldje van zandsteen van H.J.M. Zweers dat eerder door vandalen was beschadigd.

Het beeld van Nouwens is samengesteld uit twee delen. Het ene is een gesloten, zichzelf beschermend gedeelte. Het andere is open, actief en een aanvallend gedeelte. Deze twee delen lopen in elkaar over en vullen elkaar aan. Zij symboliseren het verzet. De horizontale richting van het beeld wordt bekrachtigd door de verticale kolommen. Zo wordt een relatie gelegd tussen de open ruimte (het bos van Wijckersloot) en de ruimte binnen het monument. Aan het monument zijn later twee plaquettes toegevoegd. Deze zijn vervaardigd door de beeldhouwster Monica Elias-van Panthaleon van Eck. Hierop staan de namen van de tijdens de oorlog gesneuvelde inwoners van Oegstgeest.