Aanvraagprocedure

Aanvraag financiƫle ondersteuning van Stichting Cultuurfonds Oegstgeest (CfO).

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen bij CfO kan door het sturen van een projectplan samen met:

 • een recente jaarrekening (alleen stichting of vereniging),
 • een kopie van de statuten (alleen stichting of vereniging),
 • en een dekkingsplan

naar info@cultuurfondsoegstgeest Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal.

Projectplan

Wij vragen u in uw eigen woorden uw plan te omschrijven en aan te geven welke bijdrage u nodig heeft van CfO. Maak gebruik van de checklist om te zorgen dat uw aanvraag volledig is.
Uw project dient te voldoen aan de criteria van CfO en moet passen binnen de aandachtsgebieden van het fonds. De behandeltermijn is circa 8 weken. Projecten die binnen die periode van start gaan of al gestart zijn worden niet in behandeling genomen.

Checklist

Omschrijf uw plan in uw eigen woorden en geef aan welke bijdrage u nodig heeft van CfO. U kunt gebruikmaken van deze checklist om te zorgen dat uw aanvraag volledig is. Wanneer wij nog informatie missen, nemen wij hierover contact met u op. Houd rekening met een behandeltermijn van circa 8 weken.

Organisatiegegevens

 • Aanhef en naam directeur of bestuurslid; post- en/of bezoekadres, postcode, plaats, telefoonnummer overdag, e-mail
 • Aanhef en naam contactpersoon aanvraag; post- en/of bezoekadres, postcode, plaats, telefoonnummer overdag, e-mail
 • Website
 • Doelstelling organisatie
 • Kopie statuten (alleen wanneer uw organisatie nog niet eerder een aanvraag bij CfO indiende of wanneer de statuten gewijzigd zijn)
 • Meest recente jaarrekening
 • uw IBAN- banknummer

Projectplan

 • Omschrijving van het plan
 • Doelstelling van het project
 • Waarom is uw project van belang
 • Looptijd (start- en einddatum)
 • Inzet vrijwilligers
 • Samenwerkingspartners
 • Sterke en zwakke punten van het project
 • Verwachte resultaten

Financiƫn

 • Gevraagd bedrag
 • Begroting
 • Dekkingsplan (verwachte inkomsten)
 • Overzicht van andere aangeschreven fondsen
 • Eventuele offertes

Criteria & aandachtsgebieden

Het bestuur van het CfO kan uw aanvraag inhoudelijk voorleggen aan een adviseur of deskundige, voor elk aandachtsgebied:

 • Cultureel erfgoed
 • Beeldende kunsten en vormgeving
 • Muziek
 • Literatuur
 • Architectuur

Het zo verkregen, schriftelijk vastgelegde advies wordt binnen het bestuur gewogen in relatie tot de gehanteerde criteria zoals kwaliteit, vernieuwing, publieksbereik, financiering en risico alsmede de organisatorische opzet. Het bestuur beslist. Aanvragen voor politieke doeleinden of kerkelijke bijeenkomsten komen niet voor een subsidieaanvraag in aanmerking.

Privacy

De persoonsgegevens die eventueel worden gevraagd, worden door het CfO uitsluitend voor communicatiedoeleinden met de subsidieaanvrager gebruikt. De gegevens worden zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt.

Contact

Indien u vragen heeft over de voorwaarden of er niet zeker van bent of uw initiatief binnen de voorwaarden past, neemt u dan contact per e-mail op met CfO via info@cultuurfondsoegstgeest