Stichting Cultuurfonds Oegstgeest is een burgerinitiatief en op 10 oktober 2013 bij notariële akte te Oegstgeest opgericht. CfO is aangeboden aan Els Timmers-Van Klink als cadeau bij haar afscheid als burgemeester van Oegstgeest. Zij is beschermvrouwe van Cultuurfonds Oegstgeest. Cultuurfonds Oegstgeest heeft de ANBI-status.

CfO is van en voor de bewoners van Oegstgeest en nadrukkelijk geen subsidieorgaan van de gemeente. Cultuurfonds Oegstgeest is partner van Dorpsmarketing Oegstgeest

Het bestuur

van rechts naar links:
Els Timmers-van Klink, beschermvrouwe
Jetteke Bolten-Rempt, voorzitter
Stephan Slingerland, Oegstgeester Muurgedichten Actiecomité (OMA)
Ton van der Heijden, penningmeester
Elisabeth Umans-de Vos, lid communicatie
Margriet Lugt-Rethans, secretaris

Het bestuur verricht haar bestuurstaken als vrijwilliger en doet dit onbezoldigd.

Via de link hieronder vindt u de financiële verslagen van 2022 en 2021 van Cultuurfonds Oegstgeest.
financieel-verslag-2022-cfo.pdf
jr-cfo-2021.pdf